ZAKRES DZIAŁALNOŚCI INSPEKTORATU

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Inspektor Weterynaryjny ds. Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt

Zadania:
  • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych
  • kontrola weterynaryjna w handlu i wywozie zwierząt
  • Nadzór nad:wprowadzaniem na rynek zwierząt, zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu, przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczeniem zwierząt przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie

Inspektor Weterynaryjny ds. Bezpieczeństwa Żywności Zwierzęcego Pochodzenia

Zadania:
  • badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego
  • Nadzór nad: bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymogami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej

Inspektor Weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

  • Nadzór nad: wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych



Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej
(wybrane zagadnienia)
 

Kontrolami objęte są wszystkie działalności nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną, zarówno te zarejestrowane lub zatwierdzone, jak również te, które pomimo takiego obowiązku nie zostały zgłoszone właściwemu organowi Inspekcji (działalność nielegalna).


Kontrole przeprowadzane są bez wcześniejszego powiadomienia.
 
Przed rozpoczęciem kontroli osoby kontrolujące muszą okazać upoważnienie
do kontroli (nie dotyczy to osoby pełniącej funkcję organu) oraz legitymację służbową oraz pouczyć o przysługujących kontrolowanemu prawach i obowiązkach.
Osoby kontrolujące muszę nosić odznakę identyfikacyjną na widocznym miejscu.
 
Podczas kontroli musi być obecny kierownik podmiotu kontrolowanego albo osoba przez niego upoważniona.
 
Osoby kontrolujące mogą:
- żądać pisemnych lub ustnych informacji,
- żądać okazania i udostępnienia dokumentów lub danych informatycznych,
- pobierać nieodpłatnie próbki do badań.
 
Z czynności kontrolnych zostaje sporządzony protokół, który jest podpisywany przez kontrolującego i kontrolowanego. Jeden egzemplarz protokołu pozostaje
u kontrolowanego (bez względu na to czy kontrolowany złożył zastrzeżenia do protokołu lub odmówił jego podpisania).
 
Jeżeli kontrolowany nie zgadza się z treścią protokołu może zgłosić zastrzeżenia. Zastrzeżenia muszą mieć formę pisemną i zostać zgłoszone właściwemu organowi
w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kontrolowany może również odmówić podpisania protokołu i wówczas musi złożyć wyjaśnienia dotyczące odmowy podpisu. Wyjaśnienia muszą zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.
 
Informacje zawarte w protokole kontroli stanowią podstawę do dalszych działań organu IW, w tym wydawania decyzji w postępowaniu administracyjnym oraz kierowania zawiadomień do organów ścigania.
 
Do działalności nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej nie ma zastosowania większość przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców dotyczących sposobu przeprowadzania kontroli i czasu kontroli.


Każda osoba prowadząca kontrolę w imieniu organu Inspekcji Weterynaryjnej podlega ochronie przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.


 
Kontrolowany jest zobowiązany do udzielania pomocy osobie kontrolującej. Uniemożliwienie lub utrudnianie wykonania kontroli stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.
 
Kierowanie gróźb oraz stosowanie przemocy w celu zmuszania do zaprzestania wykonywania kontroli, jak również udaremnienie czynności wynikających z nakazów Inspekcji wydanych w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt (np. nakazu zabicia zwierząt) stanowi przestępstwo zagrożone karami grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.
 
Osobom kontrolującym mogą towarzyszyć funkcjonariusze Policji, w celu zapewnienia pomocy.
 


Wytworzył: wojciech (4 marca 2015)
Opublikował: Wojciech Szczerbiński (4 marca 2015, 09:03:01)

Ostatnia zmiana: Magdalena Pyra (28 września 2018, 12:25:42)
Zmieniono: dodanie zasad przepr.kontroli 2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 219

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij